Overview - Generation I - Generation II - Generation III - Generation IV - Generation V - Generation VI - Others

Ndex English Name Japanese Name Papercraft Download Image
387 Turtwig ナエトル V1, V2 387
388 Grotle ハヤシガメ Chibi 388
389 Torterra ドダイトス V1, V2 389
390 Chimchar ヒコザル V1, V2 390
391 Monferno モウカザル V1, Chibi 391
392 Infernape ゴウカザル V1, V2, V3 392
393 Piplup ポッチャマ V1, V2, V3, V4, V5 393
394 Prinplup ポッタイシ V1, V2 394
395 Empoleon エンペルト V1, V2 395
396 Starly ムックル V1, V2 396
397 Staravia ムクバード V1 397
398 Staraptor ムクホーク V1, V2 398
399 Bidoof ビッパ 399
400 Bibarel ビーダル V1 400
401 Kricketot コロボーシ 401
402 Kricketune コロトック 402
403 Shinx コリンク V1 403
404 Luxio ルクシオ V1, V2 404
405 Luxray レントラー V1 405
406 Budew スボミー V1 406
407 Roserade ロズレイド V1 407
408 Cranidos ズガイドス V1 408
409 Rampardos ラムパルド V1, V2 409
410 Shieldon タテトプス 410
411 Bastiodon トリテプス V1 411
412 Burmy ミノムッチ 412A
413 Wormadam ミノマダム 413A
413 Wormadam ミノマダム 413B
413 Wormadam ミノマダム 413C
414 Mothim ガーメイル V1 414
415 Combee ミツハニー V1, V2 415
416 Vespiquen ビークイン V1, V2 416
417 Pachirisu パチリス V1 417
418 Buizel ブイゼル V1, V2 418
419 Floatzel フローゼル V1 419
420 Cherubi チェリンボ V1 420
421 Cherrim チェリム V1, V2 421A
422 Shellos カラナクシ V1 422A
423 Gastrodon トリトドン V1, V2 423A
424 Ambipom エテボース 424
425 Drifloon フワンテ V1 425
426 Drifblim フワライド V1 426
427 Buneary ミミロル V1 427
428 Lopunny ミミロップ V1 428
429 Mismagius ムウマージ V1Chibi 429
430 Honchkrow ドンカラス V1, V2 430
431 Glameow ニャルマー 431
432 Purugly ブニャット 432
433 Chingling リーシャン V1 433
434 Stunky スカンプー 434
435 Skuntank スカタンク 435
436 Bronzor ドーミラー 436
437 Bronzong ドータクン V1 437
438 Bonsly ウソハチ V1 438
439 Mime Jr. マネネ V1, Chibi 439
440 Happiny ピンプク V1 440
441 Chatot ペラップ V1 441
442 Spiritomb ミカルゲ V1 442
443 Gible フカマル V1, V2, Chibi 443
444 Gabite ガバイト V1 444
445 Garchomp ガブリアス V1, V2, V3, Mega Garchomp 445
446 Munchlax ゴンベ V1 446
447 Riolu リオル V1 447
448 Lucario ルカリオ V1, V2, V3, V4, V5, V6, Mega Lucario, Cube, Mega Lucario V2 448
449 Hippopotas ヒポポタス V1 449
450 Hippowdon カバルドン V1 450
451 Skorupi スコルピ V1 451
452 Drapion ドラピオン V1, V2 452
453 Croagunk グレッグル V1 453
454 Toxicroak ドクロッグ V1 454
455 Carnivine マスキッパ 455
456 Finneon ケイコウオ V1 456
457 Lumineon ネオラント V1, V2 457
458 Mantyke タマンタ V1 458
459 Snover ユキカブリ V1, V2, Chibi 459
460 Abomasnow ユキノオー V1, Chibi 460
461 Weavile マニューラ V1, V2 461
462 Magnezone ジバコイル V1, V2 462
463 Lickilicky ベロベルト 463
464 Rhyperior ドサイドン V1, V2 464
465 Tangrowth モジャンボ V1 465
466 Electivire エレキブル V1, V2 466
467 Magmortar ブーバーン V1 467
468 Togekiss トゲキッス V1, Chibi 468
469 Yanmega メガヤンマ V1 469
470 Leafeon リーフィア V1, V2Mini, Chibi 470
471 Glaceon グレイシア V1, V2, V3, V4, V5, Mini V1, Mini V2Mini V3 471
472 Gliscor グライオン V1, V2, V3 472
473 Mamoswine マンムー V1 473
474 Porygon-Z ポリゴンZ V1, V2 474
475 Gallade エルレイド V1Mega Gallade 475
476 Probopass ダイノーズ 476
477 Dusknoir ヨノワール V1, V2 477
478 Froslass ユキメノコ V1, V2 478
479 Rotom ロトム V1Heat, Wash 479
479 Rotom ロトム Heat 479B
479 Rotom ロトム Wash, V2 479C
479 Rotom ロトム 479D
479 Rotom ロトム 479E
479 Rotom ロトム 479F
480 Uxie ユクシー V1 480
481 Mesprit エムリット V1, V2 481
482 Azelf アグノム V1, V2 482
483 Dialga ディアルガ V1, V2, V3, Chibi, Cube 483
484 Palkia パルキア V1, V2, V3 484
485 Heatran ヒードラン V1, V2 485
486 Regigigas レジギガス V1 486
487 Giratina ギラティナ V1, V2&Chibi, Origin Forme 487A
488 Cresselia クレセリア V1 488
489 Phione フィオネ V1 489
490 Manaphy マナフィ V1, V2 490
491 Darkrai ダークライ V1 491
492 Shaymin シェイミ Land, Sky 492A
492 Shaymin シェイミ Sky 492B
493 Arceus アルセウス V1, V2, Mini 493

Overview - Generation I - Generation II - Generation III - Generation IV - Generation V - Generation VI - Others

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY